Landstinget på svartlista om diskriminering

Landstinget i Västernorrland diskriminerar hörselskadade. Det tycker Hörselskadades riksförbund (HRF) som har svartlistat nio av tjugoen landsting i landet. Anledningen är Västernorrland satt en gräns för vad en hörapparat får kosta. Kostar hörapparaten mer måste den hörselskadade betala mellanskillnaden. I Västernorrland får en hörapparat inte kosta mer än 3000 kronor.