Ensamarbete förbjuds på anstalten i Ljustadalen

Kriminalvårdarna på den öppna kvinnovårdsanstalten Ljustadalen i Sundsvall ska inte behöva arbeta ensamma. Det har Regeringen beslutat, i sitt svar på Kriminalvårdsmyndighetens överklagande av Arbetsmiljöverkets beslut om att förbjuda ensamarbete på anstalten i Ljustadalen. Men regeringen tycker att för nattskiften räcker det om en vårdare är på plats och vilar medan den andre är i tjänst. Huvudskyddsombudet för Seko, Conny Nordlund säger i ett pressmeddelande att det här beslutet kan vara vägledande för andra anstalter med liknande problem.