Parterna oense om nytt kommunalavtal

Kommunal säger nej till medlarnas bud i avtalsförhandlingarna. Det beskedet kom klockan två idag. Medlarnas bud skulle innebära en löneökning på 5 procent för anställda inom vård och omsorg, och minst 2 procent för övrig personal. Kommunal anser att budet är för lågt för att minska klyftan mellan kommunals medlemmar och andra jämförbara yrkesgrupper. Kommunförbundet som organiserar arbetgivarna säger också nej till stora delar av budet - men ja till vissa delar.