Ras vid Nämforsens kraftstation

Vid Nämforsens kraftstation i Näsåker har det inträffat ett ras. Raset inträffade precis vid stationsbyggnaden och är omkring 10 gånger tio meter stort och omfattar ungefär 50 kubikmeter jord. Området är avspärrat och på tisdagen kommer specialister att undersöka rasplatsen. Raset har för närvarande varken påverkat elproduktionen eller några vägare eller järnvägar i närheten.