Många har klagat till Socialtjänsten

Socialtjänsten i Sundsvall startade den första mars en särskild klagomålshantering. Och på den här första månaden har över 40 klagomål kommit in. Tanken med klagomålshanteringen är att Socialtjänsten ska förbättras i och med att privatpersoner ges tillfälle att ta upp klagomål på hur verksamheten sköts.