Forskningskonferens för landstingen i norr

Till hösten blir det en regional forskningskonferens i Skellefteå där forskare från landstingen i Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland uppmärksammas. Under två intensiva dagar i slutet av september redovisas resultaten från 160 olika forskningsprojekt, med ett sammanlagt värde på omkring 6 miljoner kronor. Konferensens huvudsakliga syfte är både att visa forskningens betydelse för utvecklingen och kvaliteten inom vården, och att uppmuntra till forskning.