Orsak klar till raset vid Nämforsens kraftstation

Raset vid Nämforsens kraftstation i Näsåker igår berodde på att ett betongvalv till en underliggande tunnel gav vika, konstaterar experter från Vattenfall som besökt platsen idag. Ytterligare ras i slänten kan inte uteslutas innan området säkrats fullt ut. Därför har Vattenfall tagit kontakt med Vägverket för att stänga av en gångväg som ligger ovanför rasområdet. Under de kommande dagarna kommer arbetet att koncentreras på att säkra släntområdet å därefter vidtar byggåtgärder för att tillsluta det hålet som bildats där tunneln rasat. De planerade åtgärderna väntas inte påverka elproduktion vid stationen.