Kulturmagasinet utrymt

En flyktingfamilj från Vitryssland har förskansat i Kulturmagasinet i centrala Sundsvall i protest mot att Migrationsverket beslutat om att dom ska avvisas till Grekland. Familjen, pappa, mamma och en son, har bensindunkar och tändare med sig, men har ännu inte hotat tända på. Familjen vill inte till Grekland utan vill i stället återvända till sitt hemland Vitryssland. Enligt pappan har dom sökt sig till Sverige för att få hjälp för sin sjuke son. Familjen kommer från trakterna av Tjernobyl och enligt pappan ha sonen blivit sjuk av radioaktivitet.