Kriminalvården betalar nattlig belysning

Kriminalvården går in och betalar merkostnaderna för att gatubelysningen i Hjälta och Gösunda i Ånge kommun ska kunna vara på dygnet runt. Kommunen har tidigare haft gatubelysningen i ytterområdena släckt på nätterna för att spara pengar vilket oroat byborna, särskilt med tanke på att kriminalvårdsanstalten Viskan ligger i närheten. Men på torsdagen blev det klart att gatubelysningen så snart som möjligt kommer att vara tänd även på nätterna och att Kriminalvården betalar den extra kostnaden.