Eilert Pilarm omedvetet inblandad i skattetvist

Den kände Elvistolkaren Eilert Pilarm i Husum kan komma att eftertaxeras på den stipendisumma på 10.000 kronor han fick av Pappers ifjol. Skattemyndigheten i Stockholm anser att Pappers anställda som fått den här typen av stipendium ska betraktas som anställda av förbundet och därmed betala skatt. Pappers har nu beslutat sig för att överklaga skattemyndighetens dom till länsrätten. Eilert Pilarm själv säger sig inte ha hört någonting från varken skattemyndigheten eller Pappers.