Sällan åtal mot kvinnofridskränkning i länet

Grova brott mot kvinnofriden tas sällan upp i länets domstolar. Bara en fjärdedel av de anmälda brotten går vidare - resten skrivs av. Landet och de andra distikten i Norrland ligger mycket bättre till i statistiken. Åklagarna i Umeå går vidare med 61 procent av anmälningarna och i Östersund väcker man åtal i hela 80 procent av fallen.