Stora besparingar i skolan i Ånge

I Ånge blir det besparingar på över en miljon i humanistiska nämndens verksamhet. En mindre del av besparingarna vet man redan hur man ska göra med, det handlar om mindre pengar till kulturen i skolan och minskade bidrag till samlingslokaler. Det stora sparkravet ställs dock på skolan som måste spara 900 000 kronor. Därifrån har man ännu inte lämnat något förslag på hur till nämnden.