Mitthems lägenheter uthyrda

Mitthem i Sundsvall hade vid senaste månadsskiftet det lägsta antalet outhyrda lägenheter i det kommunala bostadsbolagets histora. 57 lägenheter stod tomma och det är precis hälften så många som vid samma tid i fjol. Förklaringen till att antalet outhyrda lägenheter minskat är enligt Mitthem bland annat att kunderna lätt kan söka efter lediga lägenheter på Mitthems hemsida.