Ambulansutbilndning i Härnösand

Uppbyggnaden av en ny yrkesutbildning för ambulanssjukvård i Härnösand har beviljats 2,3 miljoner i stöd från Landstingets Regionala utvecklingsenhet. Utbildningen ska tas fram genom ett samarbete mellan Härnösands kommun, Landstinget i Västernorrland och Örebro Universitet. Utbildningen kommer att läggas vid Ambulansakademin som är under utveckling i Härnösand och syftet är bland annat att stärka regionens profil inom området Kris, Risk och Säkerhet,