Nipras vid Ångermanälven

En stor bit av Ångermanälvens älvkant rasade igår strax söder om Sollefteå. Det hände vid Ultra Kyrka, alldeles i närheten av den plantskola där det var ett stort ras i februari förra året. En 30 meter lång och 10-15 meter brev sträcka av älvkanten rasade ner, ingen människa var i närheten. Området runt raset är avspärrat och det kan finnas risk för ytterligare ras i området, så folk i trakterna uppmanas vara försiktiga och respektera avspärrningarna.