Stöd till vård och omsorgspersonal undersöks

Arbetsmiljöinspektionen i länet kommer att under våren påbörja en undersökning av vilket stöd arbetsgivare inom vård och omsorg ger personalen i utsatta och kränkande situationer. Bakgrunden till arbetsmiljöinspektionens planerade kartläggning är att lagstiftningen för enskilda i kontakt med vården har stärkts på senare år - vilket medfört att påfrestningarna för personalen har ökat. Just vårdbiträden, skötare och personliga assistenter har drabbats hårt av ohälsa dom senaste åren. Berörda arbetsgivare ska redovisa till Arbetsmiljöverket vilket stöd dom erbjuder personalen i besvärliga situationer - och hälften av arbetsgivarna kommer att få besök av inspektionen.