Arbetslösheten ökar i länet

Arbetslösheten i länet fortsätter att stiga. I mars i år jämfört med mars i fjol har arbetslösheten ökat med 19 procent vilket gör att 4,5 procent av den arbetsföra befolkningen är arbetslös. Mest stiger arbetslösheten bland ungdomar mellan 18 och 24 år. Lägst arbetslöshet i länet har Timrå med 3,8 procent och Härnösand med 4 procent. Flest har Sollefteå med 8,2 procent och Örnsköldsvik med 7,5 procent. Antalet lediga jobb har också minskat - med 10 procent sedan mars i fjol. Men samtidigt är en större andel av dom lediga jobb som finns mer långvariga jobb. Antalet varsel har halverats i mars i år jämfört med i fjol, 31 personer har varslats i länet i mars i år. Det visar statistik från Länsarbetsnämnden