Patientgrupp utestängs från rehabilitering

Patienter som behöver hjälp med av- och påklädning utestängs från rehabiliteringsbassängen vid Örnsköldsviks sjukhus. Det finns inte tillräckligt med personal och därför har den hjälpen prioriterats bort. Om man varken har hemhjälp eller personlig assistent blir man tvingad att betala kommunen för att de ska tillhandahålla en assistent under de timmar man ska bada. Det kan röra sig om flera hundra kronor per tillfälle. Gabriella Skants-Lemon verksamhetschef för paramedicin på Örnsköldsviks sjukhus säger att hon förstår de problem det kan ställa till för personer som behöver hjälp i omklädningsrummet. Hon förklarar att det är personalbrist som gör att de inte kan hjälpa till i omklädningsrummet och att det handlar om en prioritering de har gjort.