Banverket köper upp hus längs Ådalsbanan

Banverket har börjat köpa in fastigheter där dom boende kommer att störas för mycket av Ådalsbanan, alltså järnvägen mellan Sundsvall och Nyland. Minst ett 40 tal kommer att lösas in, 15 är redan klara. Men många väntar fortfarande på besked. Patrik Dahlen som bor med sin familj i byn Västanbäck i Timrå kommun tror inte att han kan bo kvar. Men det bekymrar hon om inte lika mycket som ovissheten.
Hittills har banverket löst in 15 fastigheter, dom flesta i Härnösands och Kramfors kommuner. Hur många det blir i slutändan vet man inte ännu, eftersom alla sträcknigar inte är helt klara. Säkert är också att hundratals kommer att behöva bo bakom bullerplank och dämpande vallar av dom som kan bli kvar. Men Patrik Dahlen och hans familj hör troligen inte till dom. 18 meter är det från huset till rälsen och här ska tågantalet mångdubblas när Ådalsbanan och Botniabanan står klara 2008. För Patriks del vill han bara få ett besked och veta om han får tilräckligt med pengar för att kunna köpa sig en ny likvärdig bostad. Han är också kritisk till att informationen från Banverket hittills varit så bristfällig.