Västernorrland

Fler väljer att arbeta efter fyllda 65

Allt fler väljer att fortsätta arbeta efter att ha fyllt 65, men statistiken visar också att de årliga pensionsavgångarna att fortsätter att öka. Kulmen väntas nås inom fem år och en bidragande orsak är den stora gruppen fyrtiotalister som kommer att gå i pension de närmaste åren. Detta enligt ny pensionsstatistik från SPV, Statens Pensionsverk, i Sundsvall.