Västernorrland

Ryckfiske förbjuds

Ryckfiske i havet förbjuds från den 1 juli 2008. Från och med den 1 juli är det förbjudet att fiska med krokredskap i avsikt att hugga eller rycka fast kroken eller krokarna utvändigt på fisken.

Vid fiske får inte heller användas krokredskap, som särskilt anpassats för sådant ryckfiske. Bestämmelsen utgör dock inte hinder mot användning av huggkrok för att bärga fisk som har fångats med andra redskap. 

Ryckfiske är en fiskemetod som innebär att mycket fisk kan skadas utan att fisken landas.