Västernorrland

Nu kan det bli lättare att bygga vid vattnet

Miljödepartementet öppnar för lättnader i strandskyddslagen. Enligt ett förslag från miljödepartementet ska det bli lättare att få bygglov nära vattnet i områden som inte är hårt exploaterade.

Men enligt förslaget ska det här inte gälla höga kusten. Det får länsstyrelsen och landshövding Gerhard Larsson att reagera, som nu yttrat sig och vill att strandskyddslagen ska lättas upp även längs Västernorrlands kust.