Sundsvall

Ostindiefararens besök kostar en miljon

Sundsvalls kommun satsar en miljon kronor på Ostindiefararen Götheborgs besök i Sundsvall 23- 25:e juli. 270 000 kronor går direkt till rederiet, resten av miljonen går till hamnavgift, restaurangtält och artister. Vill man gå ombord på Götheborg kostar det extra. Ombord kan man prata med besättningen och bland annat se en fotoutställning från Kinaresan. Götheborg kommer under festivalen att lägga till i inre hamnen.