Kramfors

Fabrik slipper miljöinvestering

Dynäsfabriken i Väja utanför Kramfors slipper genomföra investeringar på drygt hundra miljoner kronor för att bli miljövänligare.

Naturvårdsverket krävde tidigare att Dynäsfabriken skulle bygga om kokeriet för att minska energiförbrukningen och dessutom investera i en anläggning för torkning av bark.

Men Miljööverdomstolen konstaterar nu i sin dom att kostnaderna är så pass stora att det inte är rimligt att kräva att investeringarna ska genomföras, men inom två år så måste Dynäsfabriken presentera vilka åtgärder som ska genomföras för att minska energiförbrukningen.

Peter Edwall, miljö- och teknikchef på fabriken, säger att han känner en viss lättnad, men att det också blivit en rejäl skärpning av kraven och att det senare kan bli fråga om miljöinvesteringar.