Kramfors

Kvinnoförbund får en halv miljon

Länsstyrelsen bidrar med närmare 530 000 kronor till ett projekt i Kramfors som ska ordna arbete åt omkring 15 utrikes födda kvinnor.

Det är Internationella Kvinnoförbundet i Kramfors som driver projektet vars syfte är att få ut kvinnorna på arbetsmarknaden OCH därmed få en möjlighet till egen försörjning.

– Vi behöver pröva olika vägar för att öka sysselsättningen bland utrikes födda som bara är 50 procent i länet, mot 75 procent för svenskfödda, säger landshövding Gerhard Larsson. Projektet beräknas kosta 1,5 miljoner kronor.