Västernorrland

Nytt pensionsvtal nästa år

Ett nytt pensionsavtal för 30 000 anställda i kommunalägda bolag inom främst vatten-, el- och vårdsektorn börjar gälla den 1 januari 2009.

Premierna som arbetsgivaren ska betala in baseras, med viss anpassning för sjuka och föräldralediga, på faktiskt utbetald lön per månad.

Det nya avtalet ska vara mer anpassat efter dagens arbetsmarknad och den rörlighet som finns, särskilt bland yngre.

Avtalet gäller personal födda 1954 eller senare. Övriga har kvar det gamla avtalet.