Sundsvall

Snabbare matkontroller på Gatufesten

Under gatufesten kommer Miljökontorets kontroll av matserveringarna ge snabbare resultat än tidigare. Resultaten kommer presenteras redan samma vecka och brister som upptäcks kommer därmed kunna åtgärdas med en gång. Kontrollerna kommer främst rikta in sig på egenkontroll, temperaturer, personlig hygien och rengöring under både dag och kvällstid.