Örnsköldsvik

Bidrag stärker kvinnligt företagande

Landshövding Gerhard Larsson vill stärka kvinnors företagande i Örnsköldsvik. Projektet Kompetenstrappan får 682 000 i bidrag.

Landshövding Gerhard Larsson vill stärka kvinnors företagande i Örnsköldsvik. Han har därför beslutat att ge företagarna i Örnsköldsvik totalt 682 500 kronor i bidrag till projektet Kompetenstrappan.

Projektet vill stärka befintliga kvinnliga företagare

inom Örnsköldsviks kommun genom bland annat kompetenshöjande insatser, nätverksbyggande och praktiskt träning i styrelsearbete. Och på så sätt skapa mer affärer och en ökad jämställdhet i samhället.

Den totala kostnaden för projektet uppgår till 950 000 kronor.