Timrå

Förhandlingar utan avtal

Axis skrev inte på IF Metalls avtal för de tjeckiska arbetarna på Vivstavarv. På måndag är sista chansen till avtal - annars blir det blockad

Axis tjeckiska arbetare som monterar ner pappersmaskinen på Vifstavarv står fortfarande utan kollektivavtal.

Dagens förhandlingar ledde till att Axis ledning valde att inte skrivia på IF Metalls avtal, viket innebär att varslet om blockad från och med den 1 juli kvarstår.

Ledningen för Axis återkommer till Sverige för att ta slutgiltig ställning till avtalet nu på måndag.

– Blir det ett nej då kommer blockaden att genomföras, säger Christer Persson, Chef för Förhandlingsenheten på IF Metall.