Västernorrland

Färre elever ger skolnedläggningar

Antalet elever vid länets skolor minskar stadigt. Det visar en undersökning som SR Västernorrland har gjort. Det väcker åter frågan om skolornas överlevnad.

På fem års sikt kommer en huvuddel av länets skolor att ha färre elever än i dag. Det visar SR Västernorrlands granskning av kommunernas prognoser för den framtida elevutvecklingen.

De skolor som läsåret 2012/2013 kommer att ha minskat mest är bland annat Björnaskolan och Bredbynsskolan i Örnsköldsviks kommun. Om fem år kommer elevantalet vid dessa skolor minskat med cirka 35 procent, alltså med över en fjärdedel.

Även Minervaskolan och Albyskolan i Ånge kommun kommer under samma period ha förlorat drygt trettio procent av sina elever.

Och det här betyder att skolor kan komma att läggas ned.

– Ja, på sikt tror jag det. Vi har ett uppdrag av fullmäktige att anpassa lokalbeståndet till det behov som finns, så det utesluter jag inte, säger Torbjörn Öhlund som är skolchef i Örnsköldsviks kommun. En kommun där 22 av 33 skolor år 2013 kommer att ha färre elever än de har i dag.

Svarta siffror

Men det finns även skolor som visar svarta siffror i prognoserna.

Häggdångers byskola i Härnösands kommun, kommer enligt prognosen att öka sitt elevantal med 86 procent på fem år. Det betyder en ökning med 18 elever.

Även Ljustorps skola i Timrå kommun och Skarpåkersskolan i Kramfors kommun kommer att öka med cirka 50 procent under samma period.

– Generellt så beror det här på att det har fötts för få barn i Örnsköldsvik under framförallt den senare delen av nittiotalet.  En annan orsak är att glesbygden inte fylls på med nytt folk och därmed minskar också antalet barn, säger Thorbjörn Öhlund.

Får konsekvenser

Kjell Nilsson är skolområdeschef i Gideälvens skolområde, ett område med flera små skolor i glesbebyggda områden.

Även han menar att elevutvecklingen i de här områdena kommer att få konsekvenser på sikt.

– Vi får alldeles för många och för stora lokaler, samt få elever per lärartjänst. Det leder till att vi får lägga pengar på att modernisera lokalerna, istället för att modernisera pedagogiken.

Samordna verksamheter

Kjell Nilsson säger också att man i framtiden måste samordna skolverksamheten på ett annat sätt än i dag, till exempel genom att bussa elever från olika områden till en gemensam skola.

– Detta är en av de saker vi kommer att se över inför nästa läsår. Men skolnedläggningar kan inte uteslutas så länge elevantalet sjunker. Det finns ingen skola som har någon garanti i framtiden, så länge man har en stor elevminskning, säger Kjell Nilsson.

Marcus Olofsson
marcus.olofsson@sr.se