Västernorrland

Minskning av överviktiga

Andelen tjocka eller överviktiga fyraåringar ökar inte längre i Västernorrland. Det visar en ny undersökning.

I Stockholms län har kurvan vänt, och andelen feta och överviktiga barn minskar.

– Siffrorna är glädjande även om vi ännu inte vet om det är ett tillfälligt trendbrott eller om minskningen blir bestående, säger barnhälsovårdsöverläkare Gunnel Bågenholm

Västernorrland har den högsta andelen feta och överviktiga fyraåringar.