Oviss framtid för länets skolor

Antalet elever vid länets skolor minskar stadigt. Det visar en undersökning som SR Västernorrland har gjort. Det väcker åter frågan om skolornas överlevnad.

Vill du se hur elevutvecklingen vid just din skola ser ut.
(Excel-fil)