Västernorrland

Vårdade inom rättspsykiatrin behöver extra stöd

En undersökning från Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Västernorrland visar att personer som har vårdats länge inom rättpsykiatrin ofta behöver stöd för att kunna leva ett liv utanför sjukhuset. Samverkan mellan kommunerna och rättspsykiatrin kan bli betydligt bättre när patienter ska slussas ut i samhället, enligt utvärderingen.