Sundsvall

Tyngre transporter bra för miljön

SCA Transforest vill minska antalet lastbilstransporter från fabrikerna i Ortviken och Östrand till Tunadalshamnen i Sundsvall för att minska belastningen på miljön. Därför vill man öka lasten på varje lastbil med 20 ton och på så vis få ner antalet transporter.

Fyllda med pappersrullar och massabalar kör lastbilarna fram och tillbaka mellan fabriken och hamnen 40 000 gånger per år. SCA transforest, transport och logistikbolaget inom SCA koncernen, vill nu minska antalet vändor genom att öka lasten på varje lastbil.

En transport skulle då väga 80 ton istället för 60. På det viset skulle koldioxidutsläppen minska med 25 procent enligt SCA:s egna beräkningar. Kväveoxidutsläppen skulle minska med 75 procent.

För att det här ska gå igenom krävs en speciell dispens från Vägverket eftersom man idag bara år ha en totalvikt på 60 ton.

– Även om miljöaspekten väger tungt så finns det en del komplikationer i att öka transportvikten med 20 ton, säger Bo Sjödin,  chef för Samhällsavdelningen på Vägverket Mitt, som handlägger det här ärendet.

Ärendet är under utredning och Vägverket vet inte idag när beslut ska tas.

Reporter Oskar Pierrou
oskar.pierrou@sr.se