Västernorrland

Miljonersättning för sälskador

Länsstyrelsen ersätter yrkesfiskare i länet som rapporterat sälskador på sitt fiske.

Länsstyrelsen ger 1,4 miljoner kronor i ersättning till de yrkesfiskare i länet som rapporterat sälskador på sitt fiske.

Sälskadorna ökar i takt med att sälen ökar i antal i hela Östersjön, och de ökar mest i mellersta och södra Östersjön.

Fiskeriverket beräknar att sälen orsakar skador för cirka 55 miljoner kronor per år.