Timrå

Kommuntvist om betalning

Timrå kommun har ännu inte beslutat om man tänker överklaga Tingsrättens dom där man ska betala tio miljoner kronor till Sundsvalls kommun. Tvisten gäller vem ska betala för nio personer - skrivna i Timrå - som vårdades enligt LSS, lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade,  i Sundsvall under åren 2004 och 2005. Kommunchef Stig Fagerström säger att mycket talar för ett överklagande, men att ett beslut tas i veckan.