Västernorrland

Anmälningar om hatbrott ökar

Antalet anmälda hatbrott ökade med åtta procent 2007 jämfört med året innan, enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Det är anmälningarna om främlingsfientliga och homofobiska hatbrott som ökar, vilket följer en trend från de senaste tio åren.

Enligt rapporten sker de flesta hatbrotten i, eller i närheten av hemmet, i skolan och på arbetsplatsen. Gärningsmannen är oftast helt obekant, men i en tredjedel av fallen är det till exempel en granne eller skolkamrat.

Det finns även stora regionala skillnader mellan hur många hatbrott som anmäls.

Anmälningarna om främlingsfientliga hatbrott per 100 000 invånare var 27 stycken i Västernorrlands län, jämfört med 19 i Västerbottens län och 39 i Stockholms län, där flest hatbrott anmäls.

Totalt anmäldes 65 främlingsfientliga hatbrott förra året i Västernorrlands län.

De regionala skillnaderna kan delvis förklaras med hur aktivt olika polismyndigheter jobbar med att utreda hatbrott och med att höja anmälningsbenägenheten, enligt Brå.  

Hatbrotten får mer uppmärksamhet i media, och polisen har genomfört olika satsningar mot hatbrott vilket ökar benägenheten att anmäla, enligt Klara Klingspor, utredare på Brå.