Kramfors

Ingen dispens mot strandskydd i Höga Kusten

Regeringen vill att det ska bli lättare att bygga längs stränder och lättare att få dispens från strandskyddslagen. Detta ska gälla så gott som hela Sverige, men inte Höga Kusten i Ångermanland. Höga Kusten bör betraktas som ett område med riksintresse för friluftsliv och naturvård, om det blir enklare att få bygglov nära vattnet kan detta hotas.