Sundsvall Timrå

Kommuner satsar 90 miljoner på underhåll

Företaget Peab Industri, som producerar produkter och tjänster till bygg- och anläggningsmarknaden i Norden, har fått kontrakt på beläggningsarbeten från Sundsvalls och Timrå kommuner, på 72 respektive 18 miljoner kronor. Kontrakten avser utförande av underhålls- och nybeläggningar för de bägge kommunerna. Det löper fram till mars 2012 med möjlighet till förlängning.