Ovanligt med TBT längs länets kust

Halterna av den giftiga organiska tennföreningen TBT, som bland annat finns i många förbjudna båtbottenfärger är väldigt låg i småbåtshamnarna längs västernorrlands kust. Det visar en forskningsrapport som ställts samman av landets tre marina forskningscentrum och Naturvårdsverket.

TBT är ett extremt giftigt ämne, som idag är förbjudet i all båtbottenfärg, även de färger som används inom sjöfarten. TBT har bland annat visat sig orsaka könsbyte hos snäckor.
Rent praktisk så förhindrar ämnet TBT i båtbottenfärger att olika havslevande organismer, till exempel havstulpaner, får fäste på båtskrovets utsida.
Idag är man hänvisad till att använda de miljövänliga färgerna, som jämfört med TBT-färger eller västkustens kopparfärger, inte är lika effektiva.
Mikael Åman jobbar på Örnsköldsviks Marin, och han säger att majoriteten av kunderna frågar efter miljövänliga färger som är anpassade efter våra farvatten.

Henrik Martinell
henrik.martinell@sr.se