Västernorrland

SOS Alarm tecknar ett sjuårigt ambulansavtal

De fyra norrlandslandstingen har gett SOS Alarm i uppdrag att fortsätta sköta dirigeringen av ambulanserna i regionen. Avtalet gäller i sju år med början den 1 januari 2009. I uppdraget ingår medicinsk handläggning av ambulansärenden och akutmedicinsk rådgivning i väntan på ambulans. Avtalet innebär att fler sjuksköterskor och undersköterskor kommer att anställas av SOS Alarm.