Västernorrland

Mindre kvicksilver i insjöfisk

Halten kvicksilver i insjöfisken i Västernorrland minskar. Det visar den första stora undersökningen på tio år. Det är gädda och aborre från sjöar runt om i länet som har undersökts.

Hittills är bara en del av materialet analyserat men biolog Frans Olofsson på länsstyrelsen som gör undersökningen, tycker att det ser positivt ut:

– Sedan 80-talet ser man ungefär en tjugoprocentig minskning i de sjöar vi undersökt, säger han.

Problemet med kvicksilver är att genomsnittsvärden inte spelar någon större roll i praktiken eftersom fisk i två sjöar nära varann  kan ha väldigt olika halter.

Så den som äter mycket fisk bör känna till läget i den egna fiskesjön.

När alla analyser är klara så kan Frans Olofsson i bästa fall friskriva några sjöar. Det kan han göra om samtliga prover från sjön visar låga värden.

– Men vi har ett dåligt utgångsläge: Västernorrland är något av ett problemområde vad gäller kvicksilver. Vi har generellt högre halter än andra delar av Sverige, och orsaken är vår industrihistoria.

Fast man ska inte låta bli att äta fisk ändå, menar Frans Olofsson. Däremot kan man gärna hålla sig till mindre fiskar, eftersom de brukar innehålla lägre halter av kvicksilver. För gädda kan man dra en gräns vid runt ett kilo, tycker han.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se