Västernorrland

Få känner till polisens nya nummer

Sedan årsskiftet 2004-2005 har Polisens nya nummer 114 14 använts för att allmänheten ska kunna kontakta Polisen. Men bland allmänheten är numret inte förankrat, säger Brigitta Lindblom, Avdelningsdirektör på Rikspolisstyrelsen. Så verkar det vara också bland Sundsvallsborna.

Att numret inte är förankrat bland allmänheten bidrar till vis del att SOS Alarm får en hel del onödiga samtal. Tommy Sjölander är Driftschef på SOS Alarm i Västernorrland och han säger att det rör sig om 10 till 15 samtal om dagen som skulle ha ringt 114 14 istället.
– Man hade ju hoppats att det nya numret skulle minska antalet onödiga samtal, men det är snarare tvärtom, säger Tommy Sjölander.
På rikspolisstyrelsen är man medveten om problemet. I och med införandet av 114 14 skulle en stor kampanj genomföras men den lades på is i och med Tsunamin i december 2004.
Samuel Costa Nordvall
samuel.c.nordvall@sr.se