Sundsvall

Lars Näsman blir hedersdoktor

Mittuniversitet har utsett Lars Näsman till hedersdoktor. Han utnämns för sina insatser inom naturvetenskap, teknik och medier.

Motiveringen säger bland annat att ”Lars, genom sitt engagemang, starkt bidragit till Mittuniversitets utveckling och till universitetsutnämningen 2005”. Näsman har stor erfarenhet från näringslivet och har varit ledamot i Universitetsstyrelsen i sju år. Utnämningen kommer att ske den 14 november.