Västernorrland

Rådman anmäld till ansvarsnämnd

En rådman vid Ångermanlands tingsrätt har anmälts till Statens ansvarsnämnd. Enligt anmälan ligger flerfaldiga och mångåriga problem till grund, då rådmannen bland annat inte har iakttagit arbetsplatsens regler och rutiner och vid flera tillfällen kommit sent till förhandlingar. Dessutom har han i ”förtäcka ordalag” sagt hotfulla saker om poliser.