Sundsvall

Slänten förstärks mot jordbävning

I slutet av augusti kommer Stadsbyggnadskontoret att förstärka slänten mot Ljungan vid Njurundabommen i Sundsvall. Det för att säkerställa stabiliteten på vägen efter det jordskred som skedde för ett år sedan.

Det är en 130 meter lång sträcka som ska förstärkas vilket kan innebära att de som bor i närheten kan bli störda av buller och damm under ett par månader, enligt Stadsbyggnadskontoret.