Västernorrland

Få kvinnliga professorer på Mittuniversitetet

Mittuniversitet är bland de sämsta i landet när det gäller att anställa kvinnliga professorer. Bara 8 av 60 professorer är kvinnor.

Anders Söderholm, rektor vid Mittuniversitetet säger till SR Västernorrland att universitetet inte själva kan avgöra vem som får en professur.

Det finns också för närvarande fyra gästprofessorer varav tre är kvinnor.