Njurunda

Tallar angripna av borrar

Flera stora och grova tallar i Njurunda strax söder om Sundsvall har angripits av skadeinsekten Större Märgborre.

Större Märgborre är en insekt som normalt sett bara angriper dött virke eller försvagade träd. Experter från Skogstyrelsen är nu inkallade för att undersöka träden. En teori är att torra somrar har försvagat tallarna.