Sundsvall

Sjukhusdirektören ska klargöra läkares befogenheter

Förhållandet att läkare på psykiatriska kliniken i Sundsvall även tvingats ge telefonkonsultation till patienter de aldrig träffat på psykiatriska kliniken i Örnsköldsvik, har tidigare kritiserats av Tomas Wågberg, överläkare och skyddsombud för SACO på länssjukhuset i Sundsvall. Nu lyfts frågan ytterligare en nivå när SACO:s huvudskyddsombud nu kommer att kontakta sjukhusdirektören i Sundsvall för att klargöra vilka krav som kan ställas på läkarna, vilket ansvar de har och vilka befogenheter.