Västernorrland

Inga pengar till Mittuniversitetet

Mittuniversitetet får inga pengar av KK-stiftelsen, Kunskaps och kompetensutvecklings stiftelsen, som valt att satsa 1,5 miljarder kronor att bygga upp så kallade KK-miljöer med syfte att hjälpa nya högskolor och universitet att profilera sig på både i Sverige och utomlands.

Mittuniversitetet var en av totalt 16 ansökningar som valdes sex ut för fördjupad granskning.

Men när KK-stiftelsen tog det slutgiltiga beslutet bestämdes det att Mittuniversitetet inte stod bland de som tilldelas pengar.